ES projektai

ES finansinė parama

Ypatinga parama išskirtiniams produktams

2016 metų pabaigoje pasirašėme sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl naujo projekto įgyvendinimo ir finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projektas „UAB „Meškėnas“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ (kodas: 03.2.1-LVPA-K-801-02-0103) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto vertė 88 395,00 Eur. Projektui skirtas 44 197,50 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

UAB „Meškėnas“ Kauno rajone gamina rūšinį šokoladą „Tai Tau“ (šviesų, vidutinį ir tamsų), konditerinį šokoladą kepiniams, taip pat glaistus, žaliavinį šokoladą, kremus ir įdarus pieno pramonei (ledams ir varškės sūreliams) ir konditerijai (miltiniams gaminiams, forminiam šokoladui ir saldainių gamybai).

Europos sąjungos parama UAB „Meškėnui” „Eksportas į naujas rinkas ir naujus segmentus”

Pasinaudoję ES parama pagal priemonę „Naujos galimybės“ gavome progą pristatyti savo produkciją Europos ir Vidurio Rytų šalims.

2014 ir 2015 metais dalyvavome 5 tarptautinėse parodose Jungtinėje Karalystėje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Nyderlanduose. Jų metu užmegzti ryšiai leido plėsti veiklą užsienio rinkose ir aktyviai didinti eksporto apimtis.

Sėkmingai įgyvendindami projektą ir jo metu užmezgę naujų kontaktų su užsenio partneriais 2014 metais padidinome eksportą 16%. Šiais metais šį rodiklį dar padidinome – iki 19,17%. Radę naujus partnerius atvėrėme duris į Kanados, Bulgarijos, Kataro, Jungtinių Arabų Emyratų ir Irano rinkas.

Projektas UAB „Meškėnas“ konkurencingumo ir produktyvumo didinimas” (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-263) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis 0,05 mln. eurų, iš kurių 0,03 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Meškėnas“ Kauno rajone gamina rūšinį šokoladą „Tai Tau” (šviesų, vidutinį ir tamsų), konditerinį šokoladą kepiniams, taip pat glaistus, žaliavinį šokoladą, kremus ir įdarus pieno pramonei (ledams ir varškės sūreliams) ir konditerijai (miltiniams gaminiams, forminiam šokoladui ir saldainių gamybai).

UAB “Meškėnas” užsienio rinkų plėtra

“UAB „Meškėnas“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys – užsienio rinkų plėtra. Projekto metu numatoma dalyvauti 8 tarptautinėse užsienio parodose. Tai leis padidinti bendrovės ir jos produkcijos žinomumą bei sustiprinti konkurencingumą rinkoje.

Projekto pradžia – 2019 m. liepa, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris. Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0280 „UAB „Meškėnas“ užsienio rinkų plėtra“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 42 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Meškėnas“ įgyvendinimas

UAB „Meškėnas“ ilgus metus sėkmingai vystė šokoladinių glaistų ir įdarų gamybą. Tačiau 2009 metais buvo užsibrėžtas naujas, ambicingas tikslas – pateikti į šokolado rinką tiek Lietuvos, tiek užsienio mastu išskirtinį, kokybišką ir natūralų rūšinį šokoladą, atitiksiantį reiklaus vartotojo lūkesčius. Taip gimė „TAI TAU“ rūšiniai šokoladai. Per gana trumpą laikotarpį bendrovės pastangas ir įdirbį bei iš to gimusius kokybiškus produktus spėjo įvertinti ne tik įvairaus amžiaus Lietuvos ar užsienio šokolado mylėtojai, bet ir pripažinti užsienio šalių šokolado ekspertai.

Šiuo metu bendrovė siekia auginti gamybinį potencialą, didinti pardavimus bei darbo našumą investuojant į skaitmenines technologijas.

Siekdama didinti darbo našumą, įmonė atliko technologinį auditą bei, vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis, planuoja įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Meškėnas“, kurio metu bus įsigytos ir įdiegtos įmonės gamybos procesų skaitmeninimo poreikius geriausiai atitinkančios technologijos.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Meškėnas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Meškėnas“

Projekto tikslas – Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus ir didinti įmonės darbo našumą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 037 581,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 457 255,64 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-09-16

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-11-19