Pradėtas įgyvendinti ES finansuojamas projektas

2016 m. pabaigoje UAB „Meškėnas“ su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl naujo projekto įgyvendinimo ir finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Siekiant kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai, projekto metu numatoma dalyvauti 8 tarptautinėse užsienio parodose. Tai leis padidinti bendrovės ir jos produkcijos žinomumą bei sustiprinti konkurencingumą rinkoje.

Projektas „UAB „Meškėnas“ naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ (kodas: 03.2.1-LVPA-K-801-02-0103) dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto vertė 88 395,00 Eur. Projektui skirtas 44 197,50 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

UAB „Meškėnas“ Kauno rajone gamina rūšinį šokoladą „Tai Tau“ (šviesų, vidutinį ir tamsų), konditerinį šokoladą kepiniams, taip pat glaistus, žaliavinį šokoladą, kremus ir įdarus pieno pramonei (ledams ir varškės sūreliams) ir konditerijai (miltiniams gaminiams, forminiam šokoladui ir saldainių gamybai).

Europos sąjungos parama UAB “Meškėnui” “Eksportas į naujas rinkas ir naujus segmentus”

 

Pasinaudojusi ES parama pagal priemoeuro-meskenasnę „Naujos galimybės“ UAB “Meškėnas” turėjo galimybę pristatyti savo produkciją Europos ir Vidurio Rytų šalims. 2014 ir 2015 metais įmonė sudalyvavo 5 tarptautinėse užsienio parodose Jungtinėje Karalystėje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Nyderlanduose. Parodų metu užmegzti ryšiai leido vystyti tolimesnius komercinius santykius, didinti eksporto apimtis taip tampant aktyviau eksportuojančia bendrove. Dėl sėkmingo projekto įgyvendinimo ir projekto metu užmegztų naujų kontaktų su užsenio partneriais 2014 metais pavyko padidinti eksportą 16%. Šiais metais, šis rodiklis dar didesnis, jis siekia 19,17%. Nauji kontaktai atvėrė duris į Kanados, Bulgarijos, Kataro, Jungtinių Arabų Emyratų, Irano rinkas.

Projektas „UAB “Meškėnas” konkurencingumo ir produktyvumo didinimas” (kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-263) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto apimtis 0,05 mln. eurų, iš kurių 0,03 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB “Meškėnas” Kauno rajone gamina rūšinį šokoladą “Tai Tau” (šviesų, vidutinį ir tamsų), konditerinį šokoladą kepiniams, taip pat glaistus, žaliavinį šokoladą, kremus ir įdarus pieno pramonei (ledams ir varškės sūreliams) ir konditerijai (miltiniams gaminiams, forminiam šokoladui ir saldainių gamybai).

 

Kontaktinis asmuo:
Agnė Ševeliovienė
marketing@meskenas.lt
+37069871570
www.taitau.lt